U glavama donatora (deo IV): portret donatora – Ladislav Kosar

Već neko vreme pratim Philanthropy Posts i ono što me istinski zanima su članci o novim donatorima u našem regionu. To su uspešni ljudi koju su se obogatili i odlučili da deo zarađenog novca ulože u filantropiju. Naravno, nije svako Bil Gejts, ali mi je drago što mogu da kažem da čak i u Slovačkoj čujemo sve više priča o ljudima koji se od poslovne okreću ka socijalnoj sferi i opštoj dobrobiti. Želela bih da sa vama podelim neke od njihovih priča.

Priča koja sledi je o veoma veštom i stručnom poslovnom čoveku, koji je pronašao zadovoljstvo i sreću pomažući deci iz domova za nezbrinutu decu. Verujem da ovaj primer može, takođe, da bude nadahnuće za nove donatore iz Centralne Evrope. 

Ladislav Kosar diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Komenijus. Njegove studije u Holandiji, Mađarskoj i Americi mahom su bile usredsređene na međunarodno pravo, intelektualnu svojinu i tržišta kapitala. Studirao je pravo i političke nauke kao dodatak studijama odnosa u javnom i privatnom sektoru na Harvardu. Tokom rada u Nemačkoj banci u Londonu, Frankfurtu i Tokiju specijalizovao se za preuzimanje preduzeća, procenu imovine i investiciono bankarstvo. Kratko nakon povratka u Slovačku 2004 osnovao je kompaniju VENVIVIS koja se bavi investiranjem udruženog kapitala u inovativne kompanije u Silicijumskoj dolini i Slovačkoj. U 2006 osnovao je udruženje građana Provida, a 2010 i fondaciju.     

November 6, 2012

Negovanje lokalnih donatora: kako iskusni stonoteniser može da postane novi Novak Đoković?

U novembru 2010 grupa predstavnika nevladinih organizacija zapadnog Balkana, koje podržavaju razvoj lokalne filantropije, okupila se da razgovara o strategijama za dalji razvoj filantropije u našim državama. Nastojeći da objasnim na kakve prepreke prepreke nailaze neprofitne organizacije prilikom organizacije lokalnih aktivnosti za prikupljanje sredstava, upotrebio sam analogiju – dobar stonoteniser koji pokušava da igra tenis. Biti dobar i iskusan u igranju stonog tenisa – kao što su neprofitne organizacije u pisanju projekata, održavanju dobrih odnosa sa donatorima i implementaciji projekata koje su finansirale međunarodne donatorske agencije – ne kvalifikuje nas automatski za Noletove naslednike u tenisu – što znači imati dobre strategije lokalnog prikupljanja sredstava i taktiku.

November 6, 2012

Šta su…crowdsourcing i crowdfunding mehanizmi?

Sećate li se zapisa o predviđanjima za razvoj filantropije na Balkanu? Jedno od deset predviđanja za razvoj filantropije na Balkanu bilo je:

Razviće se novi mehanizmi i alati koji će olakšati davanje. Opšte povećanje transakcija na internetu povećaće internet filantropiju (davanje putem interneta); razviće se i drugi alati i mehanizmi uključujući davanje od plate i trajni nalog. Pojačaće se promocija mehanizama crowdsourcing i crowdfunding.”

Dakle, šta su zapravo crowdsourcing (kraudsorsing) i crowdfunding (kraudfanding)? Izvor sveg znanja (poznat i kao Vikipedija) kaže:

November 6, 2012