Filantropija u regionu: predstavljamo Republiku Kosovo

Kosovo ima dobro utemeljenu istoriju filantropskog rada. Tokom godina, taj rad se na razne načine menjao, ali je suština, poboljšavanje života drugima, ostala nedirnuta. Solidarnost i toplina koje Kosovska zajednica ima za bližnje, deo su njene prošlosti, a nastaviće se i u budućnosti. Ova velikodušnost jasno je pokazana tokom skorašnjih izuzetno hladnih zimskih dana u Evropi. Tokom tih snežnih dana, bili smo svedoci mobilisanja pojedinaca i kompanija u nastojanju da raščiste sneg, otvore puteve i pomognu onima u nevolji. Iako je to posao vlasti, svi smo se ponašali kao da je i naš posao.   

Filantropija na Kosovu danas uključuje kako lokalno stanovništvo, tako i dijasporu. Dobar primer filantropije na Kosovu je dala neprofitna organizacija Majka Tereza, iz Nemačke. Uspeli su da, za veče, prikupe preko četiri stotine hiljada evra za humanitarni projekat na Kosovu, a donacije su prikupljane jednostavnim telefonskim pozivima darežljivih pojedinaca.

March 21, 2012