Kako da se volonteri zaštite tokom pandemije korona virusa?

Volonteri su i više nego značajan resurs svake organizacije. Njihova uloga još važnija je u vreme vanrednih situacija, što smo mogli videti na primeru poplava u Srbiji 2014. godine i tokom izbegličke krize. Atuelna pandemija korona virusa pokrenula je brojne akcije solidarnosti širom regiona. Jedan od načina na koji su se građani uključili u podršku svojim zajednicama Read more

March 23, 2020

4 načina da tokom praznika učinite dobro delo

Vreme praznika i darivanja je idealna prilika da učinite nešto lepo za druge i uradite nešto za svoju zajednicu. Različiti su načini na koje možete dati svoj doprinos – podrška različitim kampanjama, volontiranje i kupovina proizvoda različitih socijalnih preduzeća samo su neki od njih. U novom blogu, predstavljamo vam 4 načina na koje možete nekom ulepšati praznike Read more

December 16, 2019

Hrvatska daruje: Stanje filantropije u Hrvatskoj u 2018. godini

Podaci za 2018. godinu pokazuju da je stanje filantropije u Hrvatskoj u 2018. godini ostalo na jednakoj razini kao i prethodne godine – procijenjeni iznos davanja varira samo 0.7%. To možemo smatrati pozitivnim jer je 2018. godine zaustavljen trogodišnji trend pada. U filantropiji u Hrvatskoj došlo je do pozitivnih promjena u donacijama korporativnog sektora, povjerenju Read more

November 25, 2019

Crna Gora daruje: Stanje dobročinstva u Crnoj Gori u 2018. godini

Catalyst Balkans od 2013. istražuje i analizira stanje filantropije na Zapadnom Balkanu i objavljuje podatke o davanjima na platformi Giving Balkans i u godišnjim izvještajima o davanjima za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Hrvatsku, Srbiju, Kosovo i Severnu Makedoniju. Ono što je karakteristično za Crnu Goru je da je to jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana Read more

November 22, 2019

Severna Makedonija daruje: Stanje dobročinstva u Severnoj Makedoniji u 2018. godini

Catalyst Balkans već pet godina u saradnji sa organizacijom HORUS radi na prikupljanju, analizi i objavljivanju podataka o davanjima u Severnoj Makedoniji. Ono što je karakteristično za Severnu Makedoniju u 2018. godini je pad transparentnosti, kada su darovane sume u pitanju, na 17%, što je najniži procenat u regionu. Ukupna donirana suma u 2018. iznosi Read more

November 18, 2019

BiH daruje: Stanje dobročinstva u Bosni i Hercegovini u 2018. godini

Koliko znate o stanju filantropije u zemlji i regionu? Catalyst Balkans od 2013. istražuje i analizira stanje filantropije na Zapadnom Balkanu i objavljuje podatke o davanjima na platformi Giving Balkans i u godišnjim izveštajima o davanjima za Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Crnu Goru, Hrvatsku, Srbiju, Kosovo i Severnu Makedoniju. Ono što BiH izdvaja od ostalih zemalja jeste Read more

November 8, 2019