Hrvatska daruje: Stanje filantropije u Hrvatskoj u 2018. godini

Podaci za 2018. godinu pokazuju da je stanje filantropije u Hrvatskoj u 2018. godini ostalo na jednakoj razini kao i prethodne godine – procijenjeni iznos davanja varira samo 0.7%. To možemo smatrati pozitivnim jer je 2018. godine zaustavljen trogodišnji trend pada. U filantropiji u Hrvatskoj došlo je do pozitivnih promjena u donacijama korporativnog sektora, povjerenju Read more

November 25, 2019

Crna Gora daruje: Stanje dobročinstva u Crnoj Gori u 2018. godini

Catalyst Balkans od 2013. istražuje i analizira stanje filantropije na Zapadnom Balkanu i objavljuje podatke o davanjima na platformi Giving Balkans i u godišnjim izvještajima o davanjima za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Hrvatsku, Srbiju, Kosovo i Severnu Makedoniju. Ono što je karakteristično za Crnu Goru je da je to jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana Read more

November 22, 2019

Severna Makedonija daruje: Stanje dobročinstva u Severnoj Makedoniji u 2018. godini

Catalyst Balkans već pet godina u saradnji sa organizacijom HORUS radi na prikupljanju, analizi i objavljivanju podataka o davanjima u Severnoj Makedoniji. Ono što je karakteristično za Severnu Makedoniju u 2018. godini je pad transparentnosti, kada su darovane sume u pitanju, na 17%, što je najniži procenat u regionu. Ukupna donirana suma u 2018. iznosi Read more

November 18, 2019

BiH daruje: Stanje dobročinstva u Bosni i Hercegovini u 2018. godini

Koliko znate o stanju filantropije u zemlji i regionu? Catalyst Balkans od 2013. istražuje i analizira stanje filantropije na Zapadnom Balkanu i objavljuje podatke o davanjima na platformi Giving Balkans i u godišnjim izveštajima o davanjima za Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Crnu Goru, Hrvatsku, Srbiju, Kosovo i Severnu Makedoniju. Ono što BiH izdvaja od ostalih zemalja jeste Read more

November 8, 2019

Razumevanje filantropije: Srbija

U toku narednih meseci objavljivaćemo izveštaje o filantropiji u regionu. Ovaj tekst će biti posvećen našem najnovijem izveštaju o filantropskoj sceni u Srbiji. Posao koji mi radimo usmeren je na prikupljanje podataka o filantropskim davanjima u regionu, a naši godišnji izveštaji predstavljaju značajan resurs u razumevanju donatora, primalaca donacija i načina doniranja. Sada, bez daljeg Read more

September 30, 2016

Kompanije i grupe pojedinaca su primarni izvori donacija u Bosni i Hercegovini tokom 2013. godine

Davanja kompanija i grupa pojedinaca (masovna pojedinačna) čine 78% od ukupne vrednosti davanja u Bosni i Hercegovini u 2013.  Katalist danas objavljuje godišnji izveštaj o davanju za opšte dobro u Bosni i Hercegovini zasnovan na analizi 400 primera filantropskih davanja.   Ova osnovna mera nivoa filantropskih aktivnosti omogućila je Katalistu da proceni da su kompanije, Read more

August 25, 2015

Sa više od 1,000 zabeleženih slučajeva filantropskih davanja, Hrvatska je vodeća zemlja u regionu Zapadnog Balkana za 2013

Godišnji izveštaj o stanju filantropije u Hrvatskoj za 2013. godinu, koji je Katalist objavio danas, zabeležio je 1,036 slučajeva filantropskih davanja. Ovaj nivo filantropske aktivnosti, zajedno sa 25,2 miliona koji su bili donirani u ovim aktivnostima, stavlja Hrvatsku na vodeću poziciju u regionu Zapadnog Balkana. Neprofitne organizacije su bile primarni provodnik donacija prikupljenih od strane Read more

July 23, 2015

U 2013. godini u Crnoj Gori donirano preko 2,9 miliona evra

Katalist danas objavljuje svoj Godišnji izveštaj o stanju filantropije u Crnoj Gori za 2013. godinu. Zabeleženo je više od 340 slučajeva filantropskih davanja od strane pojedinaca i kompanija u Crnoj Gori, kao i iz crnogorske dijaspore. Glavne svrhe donacija su smanjenje siromaštva, podrška marginalizovanim grupama, obrazovanje i zdravstvena zaštita. Kompanije i mala i srednja preduzeća Read more

July 22, 2015