“Svetle tačke“ korporativne filantropije u junu

Prošlonedeljni post o korporativnoj filantropiji tokom juna je izazvao veliko interesovanje, pre svega zbog iznenadjujuće visokog iznosa koji smo bili u poziciji da pripišemo ovom obliku filantropije … a i merenju koje po našem mišljenju do sada nije bilo učinjeno.
Ove nedelje smo hteli da to malo dublje analiziramo i damo neke primere za oblike filantropije na kojima je privatni sector bio ang ažovan tokom juna meseca. Nemajući bolji format za takvu prezentaciju, opredelili smo se da idemo od zemlje do zemlje

August 26, 2013

Korporativna filantropija na Balkanu dostigla 500,000 EUR u junu

Uz veliko izvinjenje zbog letnje pauze, Philanthropy Posts ponovo radi i analizira javnu evidenciju o donacijama širom Zapadnog Balkana.
U toku ove nedelje, kao i u toku par narednih nedelja, fokusiraćemo se na korporativno doniranje tokom juna 2013. Korporativna filantropija je tokom meseca juna 2013. imala više oblika, uključujući i direktne novčane donacije, pružanje usluga i donacije u robi, kao i rad sa zaposlenima na ostvarenju zajedničkog cilja i obezbeđenju platforme za klijente ili potrošače da takođe uzmu učesća u doniranju.

August 14, 2013