Masovno davanje pojedinaca u porastu, povećane donacije neprofitnim organizacijama

Rezime nalaza iz Izveštaja o davanju za opšte dobro u 2016.godini, prvi deo

Filantropiju u Srbiji 2016. karakteriše blagi porast u broju zabeleženih akcija (1,6% – sa 3.218 na 3.270) u odnosu na 2015, kao i blagi pad ukupne procenjene vrednosti donacija (4,9% – sa €22,32 miliona na €21,22 miliona).  Prosečna donacija po pojedincu u Srbiji je takođe u blagom padu sa €3,14 na €3,00.

Ukupna vrednost donacija iz masovnih davanja građana (nezvanična davanja građana na događajima, onlajn donacije, SMS kao i ostali izvori masovnog prikupljanja donacija kroz kampanje i pozive na doniranje) je veća u 2016.  Masovna davanja sada čine 25,2% od ukupne procenjene vrednosti donacija.

Donacije poslovnog sektora su i dalje izuzetan izvor finansiranja. Iako primećujemo pad vrednosti donacija poslovnog sektora, povećano je davanje mešovitih darodavaca (to su, najčešće, udružena masovna davanja pojedinaca i poslovnog sektora kroz kampanje u radnjama, ili onlajn) što ukazuje da je davanje poslovnog sektora i dalje najvažniji finansijski izvor davanja za opšte dobro u Srbiji.  Zabeleženo je preko 250 kompanija, 100 malih i srednjih preduzeća, kao i pet korporativnih fondacija koje su svojim davanjem doprinele boljitku u Srbiji 2016.

Iako ove godine primećujemo blagi pad davanja institucijama, postoji porast procenjene ukupne vrednosti donacija usmerenih ka neprofitnim organizacijama, pojedincima i porodicama, kao i lokalnim i nacionalnim vlastima.

Od velikog je značaja što donacije neprofitnim organizacijama čine 31,4% od  ukupne procenjene vrednosti darovane sume, što je duplo više od procenta iz 2015. (15,6%).  Takodje je zabeleženo da je u 2016. godini 275 neprofitnih organizacija obezbedilo donacije iz domaćih izvora. 18% of ukupnog broja filantropskih akcija je bilo usmereno na neprofitne organizacije.

Uprkos povećanju procenta darovane sume neprofitnim organizacijama, davanje za pravna lica pod kontrolom države, bez obzira da li se radi o institucijama ili lokalnim ili nacionalnim vlastima, i dalje prednjači u Srbiji. 53,7% od ukupne procenjene vrednosti donacija je usmereno ka primaocima pod kontrolom države, iako čini 33,8% od ukupnog broja zabeleženih akcija. Ovi procenti su u blagom padu u odnosu na 2015.

Za više informacija o našem godišnjem izveštaju o davanju za opšte dobro u Srbiji 2016. možete pogledati infografik, ili preuzeti kompletan izveštaj.

About author

client-photo-1

Nathan Koeshall