Kompanije i grupe pojedinaca su primarni izvori donacija u Bosni i Hercegovini tokom 2013. godine

Davanja kompanija i grupa pojedinaca (masovna pojedinačna) čine 78% od ukupne vrednosti davanja u Bosni i Hercegovini u 2013.  Katalist danas objavljuje godišnji izveštaj o davanju za opšte dobro u Bosni i Hercegovini zasnovan na analizi 400 primera filantropskih davanja.   Ova osnovna mera nivoa filantropskih aktivnosti omogućila je Katalistu da proceni da su kompanije, Read more

August 25, 2015

Sa više od 1,000 zabeleženih slučajeva filantropskih davanja, Hrvatska je vodeća zemlja u regionu Zapadnog Balkana za 2013

Godišnji izveštaj o stanju filantropije u Hrvatskoj za 2013. godinu, koji je Katalist objavio danas, zabeležio je 1,036 slučajeva filantropskih davanja. Ovaj nivo filantropske aktivnosti, zajedno sa 25,2 miliona koji su bili donirani u ovim aktivnostima, stavlja Hrvatsku na vodeću poziciju u regionu Zapadnog Balkana. Neprofitne organizacije su bile primarni provodnik donacija prikupljenih od strane Read more

July 23, 2015

U 2013. godini u Crnoj Gori donirano preko 2,9 miliona evra

Katalist danas objavljuje svoj Godišnji izveštaj o stanju filantropije u Crnoj Gori za 2013. godinu. Zabeleženo je više od 340 slučajeva filantropskih davanja od strane pojedinaca i kompanija u Crnoj Gori, kao i iz crnogorske dijaspore. Glavne svrhe donacija su smanjenje siromaštva, podrška marginalizovanim grupama, obrazovanje i zdravstvena zaštita. Kompanije i mala i srednja preduzeća Read more

July 22, 2015

Rezime rezultata korporativne filantropije ostvarenih u junu

Prošlo je nekoliko nedelja od naših poslednjih vesti, ali smo zaista bili zauzeti u philantropyposts jer smo pripremali lagano internet lansiranje Catalyst brenda…sa novim Facebook i LinkedIn stranicama i postavljanjem email delivery sistema. Pozivamo vas da s a nama podelite stranice sa vašim kontaktima i prijateljima, koji su možda zainteresovani da saznaju nešto više o filantropiji u regionu.
U narednim sedmicama, videćete poboljšanja kako u učestalosti informacija, tako i u prezentaciji podataka baziranih na podacima koje je Catalyst počeo da prikuplja i procesuira.
Danas vam dajemo nove pojedinosti o tome šta se dogadjalo u korporativnoj filantropiji tokom meseca juna 2013 i zavrsavamo naš pregled sa podacima na nivou pojedinačnih zemalja – ovog puta Makedonije, Crne Gore, Kosova i Srbije.

September 19, 2013

“Svetle tačke“ korporativne filantropije u junu

Prošlonedeljni post o korporativnoj filantropiji tokom juna je izazvao veliko interesovanje, pre svega zbog iznenadjujuće visokog iznosa koji smo bili u poziciji da pripišemo ovom obliku filantropije … a i merenju koje po našem mišljenju do sada nije bilo učinjeno.
Ove nedelje smo hteli da to malo dublje analiziramo i damo neke primere za oblike filantropije na kojima je privatni sector bio ang ažovan tokom juna meseca. Nemajući bolji format za takvu prezentaciju, opredelili smo se da idemo od zemlje do zemlje

August 26, 2013

Korporativna filantropija na Balkanu dostigla 500,000 EUR u junu

Uz veliko izvinjenje zbog letnje pauze, Philanthropy Posts ponovo radi i analizira javnu evidenciju o donacijama širom Zapadnog Balkana.
U toku ove nedelje, kao i u toku par narednih nedelja, fokusiraćemo se na korporativno doniranje tokom juna 2013. Korporativna filantropija je tokom meseca juna 2013. imala više oblika, uključujući i direktne novčane donacije, pružanje usluga i donacije u robi, kao i rad sa zaposlenima na ostvarenju zajedničkog cilja i obezbeđenju platforme za klijente ili potrošače da takođe uzmu učesća u doniranju.

August 14, 2013