U 2013. godini u Crnoj Gori donirano preko 2,9 miliona evra

Katalist danas objavljuje svoj Godišnji izveštaj o stanju filantropije u Crnoj Gori za 2013. godinu. Zabeleženo je više od 340 slučajeva filantropskih davanja od strane pojedinaca i kompanija u Crnoj Gori, kao i iz crnogorske dijaspore. Glavne svrhe donacija su smanjenje siromaštva, podrška marginalizovanim grupama, obrazovanje i zdravstvena zaštita. Kompanije i mala i srednja preduzeća su donatori u skoro 65% slučajeva, dok pojedinci i masovna individualna davanja čine otprilike 22%.

Sledeći infografik prikazuje kratak uvid u neke od dinamika u davanju za Crnu Goru za 2013 godinu:

Infografik - Thumbnail

Pored infografika, izveštaj za 2013. godinu može biti preuzet u punom formatu, ili u vidu brošure sa glavnim nalazima.

About author

client-photo-1

Nathan Koeshall