Hrvatska daruje: Stanje filantropije u Hrvatskoj u 2018. godini

Podaci za 2018. godinu pokazuju da je stanje filantropije u Hrvatskoj u 2018. godini ostalo na jednakoj razini kao i prethodne godine – procijenjeni iznos davanja varira samo 0.7%. To možemo smatrati pozitivnim jer je 2018. godine zaustavljen trogodišnji trend pada. U filantropiji u Hrvatskoj došlo je do pozitivnih promjena u donacijama korporativnog sektora, povjerenju Read more

November 25, 2019

Crna Gora daruje: Stanje dobročinstva u Crnoj Gori u 2018. godini

Catalyst Balkans od 2013. istražuje i analizira stanje filantropije na Zapadnom Balkanu i objavljuje podatke o davanjima na platformi Giving Balkans i u godišnjim izvještajima o davanjima za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Hrvatsku, Srbiju, Kosovo i Severnu Makedoniju. Ono što je karakteristično za Crnu Goru je da je to jedina zemlja u regionu Zapadnog Balkana Read more

November 22, 2019

Severna Makedonija daruje: Stanje dobročinstva u Severnoj Makedoniji u 2018. godini

Catalyst Balkans već pet godina u saradnji sa organizacijom HORUS radi na prikupljanju, analizi i objavljivanju podataka o davanjima u Severnoj Makedoniji. Ono što je karakteristično za Severnu Makedoniju u 2018. godini je pad transparentnosti, kada su darovane sume u pitanju, na 17%, što je najniži procenat u regionu. Ukupna donirana suma u 2018. iznosi Read more

November 18, 2019

BiH daruje: Stanje dobročinstva u Bosni i Hercegovini u 2018. godini

Koliko znate o stanju filantropije u zemlji i regionu? Catalyst Balkans od 2013. istražuje i analizira stanje filantropije na Zapadnom Balkanu i objavljuje podatke o davanjima na platformi Giving Balkans i u godišnjim izveštajima o davanjima za Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Crnu Goru, Hrvatsku, Srbiju, Kosovo i Severnu Makedoniju. Ono što BiH izdvaja od ostalih zemalja jeste Read more

November 8, 2019

Kompanije i grupe pojedinaca su primarni izvori donacija u Bosni i Hercegovini tokom 2013. godine

Davanja kompanija i grupa pojedinaca (masovna pojedinačna) čine 78% od ukupne vrednosti davanja u Bosni i Hercegovini u 2013.  Katalist danas objavljuje godišnji izveštaj o davanju za opšte dobro u Bosni i Hercegovini zasnovan na analizi 400 primera filantropskih davanja.   Ova osnovna mera nivoa filantropskih aktivnosti omogućila je Katalistu da proceni da su kompanije, Read more

August 25, 2015

“Svetle tačke“ korporativne filantropije u junu

Prošlonedeljni post o korporativnoj filantropiji tokom juna je izazvao veliko interesovanje, pre svega zbog iznenadjujuće visokog iznosa koji smo bili u poziciji da pripišemo ovom obliku filantropije … a i merenju koje po našem mišljenju do sada nije bilo učinjeno.
Ove nedelje smo hteli da to malo dublje analiziramo i damo neke primere za oblike filantropije na kojima je privatni sector bio ang ažovan tokom juna meseca. Nemajući bolji format za takvu prezentaciju, opredelili smo se da idemo od zemlje do zemlje

August 26, 2013