Rezime rezultata korporativne filantropije ostvarenih u junu

Prošlo je nekoliko nedelja od naših poslednjih vesti, ali smo zaista bili zauzeti u philantropyposts jer smo pripremali lagano internet lansiranje Catalyst brenda…sa novim Facebook i LinkedIn stranicama i postavljanjem email delivery sistema. Pozivamo vas da s a nama podelite stranice sa vašim kontaktima i prijateljima, koji su možda zainteresovani da saznaju nešto više o filantropiji u regionu.
U narednim sedmicama, videćete poboljšanja kako u učestalosti informacija, tako i u prezentaciji podataka baziranih na podacima koje je Catalyst počeo da prikuplja i procesuira.
Danas vam dajemo nove pojedinosti o tome šta se dogadjalo u korporativnoj filantropiji tokom meseca juna 2013 i zavrsavamo naš pregled sa podacima na nivou pojedinačnih zemalja – ovog puta Makedonije, Crne Gore, Kosova i Srbije.

September 19, 2013