Rrumbullaksimi i rezultateve për Filantropinë Korporative gjatë muajit Qershor

Disa javë kanë kaluar që nga rifreskimi ynë i fundit i të dhënave, por ne kemi qenë të zënë këtu në philanthropy posts apo postimet për filantropi, siç kemi qenë duke u përgatitur për lansimin e internetit të markës Catalyst(nisma shtytëse) … me nga një faqe të re në Facebook , LinkedIn si dhe email sistemin e dorëzimit. Ne ju ftojmë që të ndani të dyja faqet me kontaktet dhe miqtë tuaj të cilët mund të jenë të interesuar për të mësuar më shumë rreth filantropisë në rajon.
Në javët e ardhshme, ju do të filloni të shikoni përmirësime në të dy frekuencat, si dhe paraqitjen e të dhënave dhe informatave, në bazë të të dhënave Catalyst që veq ka filluar të mbledhë dhe të përpunojë.
Sot, ne ju mundësojmë më detajisht të jeni në dijeni për ngjarjet e korporatave në filantropi gjatë muajit qershor 2013, duke siguruar nivel vendi detaje për Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën dhe Serbinë.

September 19, 2013