Dita Kombëtare e Dhënies : a do të dëshironit ta provoni?

Vetëm disa javë më parë Serbian Philanthropy Forum (SPF) zyrtarisht filloi për herë të parë ndonjëherë në Serbi iniciativën e Ditës Kombëtare per dhënien. Ndërsa emri (dita kombëtare), sygjeron se kjo është vetëm një ditë e rëndomt, ku dhënia inkurajohet, SPF vendosi ti merr gjërat pak më ndryshe.

Ky post do t’ju tregojë më shumë rreth idesë dhe se si kjo ide do të implementohet, por gjithashtu do të shikojmë disa shembuj të ideve të njëjta ose të ngjashme nga shtetet dhe kontinentet e tjera, të cilat ju mundeni të gjeni si frymëzues! Kush e di, ndoshta një ditë ne do të shkruajmë rreth Dites së Dhënies në Ballkan.?

July 4, 2013