Dita e pare për të dhënë në Serbi – A ja kemi arritur qëllimit?

Këtë verë , Forumi Serb për Filantropi ka nisur zyrtarisht këtë iniciativë duke ftuar kompanitë dhe individët për të ndihmuar Shoqatën ” Evoruka ” për qendrën e parë gjithëpërfshirëse në ZemunPolje . Qendra është projektuar si hapësirë e hapur në komunitet , ku fëmijët me vështirësi në të mësuar do tu ofrohet ndihmë dhe ku njerëzit nga ZemunPolje mund të kalojnë kohë cilësore me fqinjët e tyre dhe fëmijët që kanë nevojë për mbështetje.
Nisma për të mbledhur fonde zgjati rreth tre muaj , dhe përfundoi me një aksion vullnetarë të përbashkët për rregullimin e hapësirës për qendrën gjithëpërfshirëse , ku mbi 100 persona morën pjesë .

October 14, 2013