Arsyet për të Dhuruar: Të Kuptojmë Pse Njerëzit Janë Filantropik

Gjatë rrjedhës së këtij bllogu, kemi shkruar mbi mënyra të ndryshme se si filantropia mund të manifestohet këtu në Ballkan dhe diku tjetër. Ju mund të dhuroni pak në mënyra të mëdha. (Po, unë e them shpesh këtë, por është diçka e rëndësishme për t’u mbajtur mend.) Duke u kthyer pas tek koncepti jonë për Read more

October 28, 2016

Kompanitë dhe grupet e individëve janë burimet primare të donacioneve në Bosnje dhe Hercegovinë për vitin 2013

Dhurimi nga kompanitë dhe grupet e individëve (individë në masë) llogaritet të jetë 78% e gjithë dhurimit në Bosnje dhe Hercegovinë për vitin 2013. Publikimi i sotëm nga Catalyst i  raportit vjetor rreth gjendjes së filantropisë 2013 në Bosnje dhe Hercegovinë bazohet në një analizë të 400 rasteve filantropike.   Matja bazë e niveleve të Read more

August 25, 2015

Me mbi 1,000 raste të regjistruara të filantropisë, Kroacia udhëhoqi Ballkanin perëndimor për dhurime për vitin 2013

Raporti i vitit 2013 rreth gjendjes së filantropisë për Kroacinë i publikuar  sot nga Catalyst, regjistron 1,036 raste të filantropisë. Ky nivel i aktivitetit filantropik, bashkë me vlerën e  parashikuar  nga Catalyst për dhurimin e  përgjithshëm në Kroaci e cila arrin në 25.2 milion euro, e bën Kroacinë udhëheqëse për dhurim në rajonin e Ballkanit Read more

July 23, 2015

Më shumë se €2.9 milionë të dhuruara për iniciativat e Malit të zi gjatë 2013

Catalyst ka publikuar Raportin Vjetor të 2013 rreth gjendjes së filantropisë në Malin e Zi sot. Më shumë se 340 raste të dhurimeve filantropike janë regjistruar nga individë të Malit të Zi, kompani të ndryshme si dhe nga diaspora.  Financimi fokusohet në zvogëlim të varfërisë, mbështjetje të grupeve të margjinalizuara, edukim dhe kujdes shëndetësor. Kompanitë Read more

July 22, 2015

Dita e pare për të dhënë në Serbi – A ja kemi arritur qëllimit?

Këtë verë , Forumi Serb për Filantropi ka nisur zyrtarisht këtë iniciativë duke ftuar kompanitë dhe individët për të ndihmuar Shoqatën ” Evoruka ” për qendrën e parë gjithëpërfshirëse në ZemunPolje . Qendra është projektuar si hapësirë e hapur në komunitet , ku fëmijët me vështirësi në të mësuar do tu ofrohet ndihmë dhe ku njerëzit nga ZemunPolje mund të kalojnë kohë cilësore me fqinjët e tyre dhe fëmijët që kanë nevojë për mbështetje.
Nisma për të mbledhur fonde zgjati rreth tre muaj , dhe përfundoi me një aksion vullnetarë të përbashkët për rregullimin e hapësirës për qendrën gjithëpërfshirëse , ku mbi 100 persona morën pjesë .

October 14, 2013

Rrumbullaksimi i rezultateve për Filantropinë Korporative gjatë muajit Qershor

Disa javë kanë kaluar që nga rifreskimi ynë i fundit i të dhënave, por ne kemi qenë të zënë këtu në philanthropy posts apo postimet për filantropi, siç kemi qenë duke u përgatitur për lansimin e internetit të markës Catalyst(nisma shtytëse) … me nga një faqe të re në Facebook , LinkedIn si dhe email sistemin e dorëzimit. Ne ju ftojmë që të ndani të dyja faqet me kontaktet dhe miqtë tuaj të cilët mund të jenë të interesuar për të mësuar më shumë rreth filantropisë në rajon.
Në javët e ardhshme, ju do të filloni të shikoni përmirësime në të dy frekuencat, si dhe paraqitjen e të dhënave dhe informatave, në bazë të të dhënave Catalyst që veq ka filluar të mbledhë dhe të përpunojë.
Sot, ne ju mundësojmë më detajisht të jeni në dijeni për ngjarjet e korporatave në filantropi gjatë muajit qershor 2013, duke siguruar nivel vendi detaje për Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën dhe Serbinë.

September 19, 2013