Kompanitë dhe grupet e individëve janë burimet primare të donacioneve në Bosnje dhe Hercegovinë për vitin 2013

Dhurimi nga kompanitë dhe grupet e individëve (individë në masë) llogaritet të jetë 78% e gjithë dhurimit në Bosnje dhe Hercegovinë për vitin 2013. Publikimi i sotëm nga Catalyst i  raportit vjetor rreth gjendjes së filantropisë 2013 në Bosnje dhe Hercegovinë bazohet në një analizë të 400 rasteve filantropike.   Matja bazë e niveleve të Read more

August 25, 2015

Me mbi 1,000 raste të regjistruara të filantropisë, Kroacia udhëhoqi Ballkanin perëndimor për dhurime për vitin 2013

Raporti i vitit 2013 rreth gjendjes së filantropisë për Kroacinë i publikuar  sot nga Catalyst, regjistron 1,036 raste të filantropisë. Ky nivel i aktivitetit filantropik, bashkë me vlerën e  parashikuar  nga Catalyst për dhurimin e  përgjithshëm në Kroaci e cila arrin në 25.2 milion euro, e bën Kroacinë udhëheqëse për dhurim në rajonin e Ballkanit Read more

July 23, 2015

Më shumë se €2.9 milionë të dhuruara për iniciativat e Malit të zi gjatë 2013

Catalyst ka publikuar Raportin Vjetor të 2013 rreth gjendjes së filantropisë në Malin e Zi sot. Më shumë se 340 raste të dhurimeve filantropike janë regjistruar nga individë të Malit të Zi, kompani të ndryshme si dhe nga diaspora.  Financimi fokusohet në zvogëlim të varfërisë, mbështjetje të grupeve të margjinalizuara, edukim dhe kujdes shëndetësor. Kompanitë Read more

July 22, 2015

Rrumbullaksimi i rezultateve për Filantropinë Korporative gjatë muajit Qershor

Disa javë kanë kaluar që nga rifreskimi ynë i fundit i të dhënave, por ne kemi qenë të zënë këtu në philanthropy posts apo postimet për filantropi, siç kemi qenë duke u përgatitur për lansimin e internetit të markës Catalyst(nisma shtytëse) … me nga një faqe të re në Facebook , LinkedIn si dhe email sistemin e dorëzimit. Ne ju ftojmë që të ndani të dyja faqet me kontaktet dhe miqtë tuaj të cilët mund të jenë të interesuar për të mësuar më shumë rreth filantropisë në rajon.
Në javët e ardhshme, ju do të filloni të shikoni përmirësime në të dy frekuencat, si dhe paraqitjen e të dhënave dhe informatave, në bazë të të dhënave Catalyst që veq ka filluar të mbledhë dhe të përpunojë.
Sot, ne ju mundësojmë më detajisht të jeni në dijeni për ngjarjet e korporatave në filantropi gjatë muajit qershor 2013, duke siguruar nivel vendi detaje për Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën dhe Serbinë.

September 19, 2013

Pikat kryesore në Filantropinë korporative gjatë muajit Qershor

Postimi i javës së kaluar për filantropinë korporative për muajin qershor ngjalli shumë interes tek ju, kryesisht për shkak të vlerës së lartë që ishim në gjendje të përshkruajmë për këtë formë të filantropisë … një matje që mendojmë se nuk është bërë kurr më parë.
Këtë javë, ne kemi kërkuar që të gërmojm pak më thellë dhe të japim disa shembuj të formave të ndryshme të filantropisë nga sektori privat që është angazhuar gjatë muajit qershor. Në munges te një formati më të mirë për prezantim, rrini me neve pasi qe ne do t’ju dërgojmë në shtete te ndryshme

August 26, 2013

Filantropia korporative në Ballkan ka mbledhur hiq më pak se 500.000 Euro gjatë muajit Qershor!

Ndjejmë keqardhje për kohën e humbur gjatë verës, postimet për filantropinë janë kthyer prap duke i analizuar të dhënat publike për dhënjen në të gjithë Ballkanin Perëndimor.
Kemi kthyer fokusin tonë këtë javë (dhe gjatë dy javëve të ardhshme) për dhënjet në korporata gjatë muajit Qershor 2013. Filantropia korporative mori një shumëllojshmëri të formave gjatë muajit Qershor, duke përfshirë donacionet direkte me të holla, ofrimi i llojeve në të mira (jo-financiare) ose shërbime, punimi i përbashket me punonjësit e tyre për të arritur një qëllim të përbashkët, si dhe ofrimin e një platforme për klientët ose konsumatorët që të marrin pjesë gjithashtu në dhënie.

August 14, 2013

Mësoni për Filantropinë: Mundësitë për Mbështetje dhe Promovimi në Rajon

Pasi qe kemi ardhur në muajt e verës, duket se nuk janë ngadalësuar fondacionet dhe organizatat të shumta në rajon të cilët janë të fokusuara në nxitjen e filantropisë lokale-burimore dhe ne mbledhjen e fondëve.
Pra, kjo duket si një mundësi e mirë për të treguar disa nga aktivitetet që zhvillohen gjatë verës dhe vjeshtës, në mënyrë që t’ju mundësohet per ti regjistruar këto ngjarje në kalendarin tuaj.

June 28, 2013