Mësoni për Filantropinë: Mundësitë për Mbështetje dhe Promovimi në Rajon

Pasi qe kemi ardhur në muajt e verës, duket se nuk janë ngadalësuar  fondacionet dhe organizatat të shumta në rajon të cilët janë të fokusuara në nxitjen e filantropisë lokale-burimore dhe ne mbledhjen e fondëve.

Pra, kjo duket si një mundësi e mirë për të treguar  disa nga aktivitetet që zhvillohen gjatë verës dhe  vjeshtës, në mënyrë që t’ju  mundësohet  per  ti regjistruar  këto ngjarje në kalendarin tuaj.

Akademia për Qëndrueshmëri

Nëse jeni duke punuar apo jeni  vullnetarë në një organizatë të vogël lokale apo keni marrë ndonjëherë iniciativa joformale në një nga 5 vendet e Ballkanit,  ketu është një mundësi  për të marrë trajnime për planifikimin e projektëve dhe  për mbledhjen e fondeve lokale, si pjesë e SIGN Network, të pjesës së parë të  Akademisë për Qëndrueshmëri. Ky kurs gjashtë-ditor do të ofrohet për 30 pjesëmarrës nga 15 organizata të 5 vendëve te ndryshme si: Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia. Organizatat pjesëmarrëse në akademi  ju jipet  mundësia   që t’i përdorin aftësitë e tyre të reja nga të  nominuarit për një sfidë per grante të bazuara në fondet lokale që  janë mbledhur  gjatë akademisë monitoruese.

Nëse jeni të interesuar  të aplikoni, athere data e skadimit është duke u afruar shum shpejt deri me 1 Korrik. Për më shumë detaje aplikacionin mund të gjeni në websajtin e secilit anëtare të SIGN:

 

Mësimet  në Vijim  dhe Ngjarjet Promovuse

Trajnime për këshilla Filantropike: Aktualisht unë jam  në Bratislavë në një kurs trajnimi që ndodhet  nën kujdesin e projektit të Initiative for Strategic Philantrhipy and Intelligent Resources (INSPIRE),  një projekt rajonal i Associaton for Community Resources (ARC) of Romania, punojnë në partneritet  për të ofruar ndërtim me kapacitet nga Evropa Perëndimore, rekrutojnë  dhe trajnohen praktikuesit  filantropikë të zhvillimit që të bëhen si këshilltarë të  filantropisë, të  parët në rajon – punojnë drejtpërdrejt me individët filantropikë  dhe fondacione për të përmirësuar praktikat e tyre  për të dhënë.Trajnerët si Fenella Rouse, ofron një këndvështrim të madh  se si punohet me filantropët individuale për të ndihmuar që ata të mendojnë në mënyrë më strategjike rrethë dhënies  dhe njëkohësisht  të jenë më efektiv. Raundi tjetër i këtij trajnimit pritet të ofrohet në Beograd në tetor, pjesëmarrësit e interesuar mund të mësojnë më shumë nga Alina Porumb.

 Konferenca e 6-të e European Research Network on Philanthropy (ERNOP):  Ndoshta është  pak vonë për të  organizuar  për këtë vit, mirëpo kjo ngjarje po zhvillohet në Letoni me 11-12 korrik nën titullin Sfidat për Kërkime mbi Filantropinë (Challenges for Research on Philanthropy):  Të rejat dhe Perspektiva Transnacionale premton të ofrojë të dhëna dhe analiza rreth trendeve kyçe, gjithashtu per çështjet brenda Evropës filantropike  dhe fondacionit botëror. Për më shumë mbi këtë, shiko në ERNOP website  ose në programme.

Grantmakers East Forum: South Eastern European Indigenous Grantmakers Network (SIGN Network), mbahet në këtë vit. 18 vjetori i  Grantmakers East Forum (GEF) do të mbahet më 16-18 tetor në Beograd, Serbi. Misioni i GEF-së është që të nxisë mbështetjen , të mësuarit, networking  dhe bashkëpunimin me  marrësit e granteve për të promovuar zhvillimin e shoqërisë civile.Duke siguruar financuesit me një platformë për të diskutuar përpjekjet e tyre  të granteve, njëkohësisht Forumi  ndihmon pjesëmarrësit të jenë më të frymëzuar, gjithashtut inkurajon  aktivitete të ndryshme për  donator të ri. Kjo është gjithmonë një shanc e mirë  të krahasohen përvojat dhe njëkohësisht për të zbuluar sfidat me të cilat përballet sektori. Tema e këtij viti është transparenca dhe do të ofrojë  shumë  gjëra që  secili prej nesh  kemi për ti mësuar.

European Fundraising Association (EFA) Skillshare and Capacity Building Workshop: Kjo ngjarje vjetore do të mbahet më 14-15 Nëntor në Romë këtë vit. Ndërsa ngjarjet si EFA janë në përgjithësi të rezervuara për pjesëtarët ose për ata që kanë kolegë/e shoqëruese apo status si vëzhgues, the Capacity Building Workshop është e zhvilluar për drejtuesit e organizatave joqeveritare nga vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore. Mbledhja  e fondeve është ende në fazen e parë të zhvillimit, prandaj ende nuk është zhvillu ndonjë  mbledhje  e fondeve.  Për më shumë informata: Find out more info here.

Mëso  për Filantropinë Via a M.O.O.C.

Çfarë është M.O.O.C., ju kërkoni? Kjo është një  Kurs Online  e Hapur Masive, dhe për herë të parë, një kurs për filantropi është duke u ofruar.

Ndërsa kjo ide fantastike nga LearningByGiving Foundation  është e fokusuar mjaft në sektorin e filantropisë amerikane,  në të cilin ka shumë gjëra për të mësuar nga secili prej nesh në këtë rajon. Kursi fillon më 15 korrik, kështu që unë ju inkurajoj që të shfrytëzoni  këtë kurs  ku njëkohësisht  mësoni nga disa filantropë  të rëndësishëm amerikanë.

Lexo dhe Mëso

Ka bllogje të ndryshme  që unë jam  duke ju referuar  si burime për filantropi dhe kam gjetur se ka shumë  gjëra për të mësuar nga secili prej tyre.  Kohën e fundit jam duke shikuar dy nga të cilat  janë të përqendruar në rajonin e Ballkanit të cilat janë:

Ksenija Graovac  i BCIF-të janë duke shkruar në një ditar  për faqen e internetit të Përfshirjes Sociale të Qeverisë Serbe (regular blog for the Social Inclusion website), me tema të përgjithshme të punës së saj ndaj filantropisë (Shënim: bllogu është vetëm në B /C/M /S)

Bob Osborne ka shkruar në bllogje për OJQ-të Serbe dhe Rrjetet e Shoqërisë Civile (Serbian NGO and Civil Society Network blog)   tashmë që disa vite, shpesh herë shtojn gjëra dhe ofrojn mjaft gjëra të mjaftueshme në shënimet e tyre.

Nëqoftë se je i informuar per ndonjë bllog tjetër për filantropi ku njëkohësisht janë të fokusuar edhe në Ballkan, ju lutemi tregoni linkun per arsye se  ne mundemi me i postu postet e tyre në profilin tonë.

About author

client-photo-1

Nathan Koeshall