Më shumë se €2.9 milionë të dhuruara për iniciativat e Malit të zi gjatë 2013

Catalyst ka publikuar Raportin Vjetor të 2013 rreth gjendjes së filantropisë në Malin e Zi sot. Më shumë se 340 raste të dhurimeve filantropike janë regjistruar nga individë të Malit të Zi, kompani të ndryshme si dhe nga diaspora.  Financimi fokusohet në zvogëlim të varfërisë, mbështjetje të grupeve të margjinalizuara, edukim dhe kujdes shëndetësor. Kompanitë dhe ndërmarrjet të vogla dhe të mesme llogariten për rreth 65% të vlerës së rasteve  të regjistruara, kurse individët  dhe masat e individëve që kanë dhuruar llogariten të jenë rreth 22%. Infografika më poshtë ofron një snapshot në disa nga dinamikat e dhurimeve malazeze gjate 2013-ës:

Infographic - Thumbnail

 

Po ashtu, bashkë me infografikën mund të shkarkohet edhe raport I 2013-ës në formatin e plotë dhe në formatin e broshurës me fakte të shkurta.

About author

client-photo-1

Nathan Koeshall