Korporativna filantropija na Balkanu dostigla 500,000 EUR u junu

Uz veliko izvinjenje zbog letnje pauze, Philanthropy Posts ponovo radi i analizira javnu evidenciju o donacijama širom Zapadnog Balkana.

U toku ove nedelje, kao i u toku par narednih nedelja, fokusiraćemo se na korporativno doniranje tokom juna 2013.  Korporativna filantropija je tokom meseca juna 2013.   imala više oblika, uključujući i direktne novčane donacije, pružanje usluga i donacije u robi, kao i rad sa zaposlenima na ostvarenju zajedničkog  cilja i obezbeđenju platforme za klijente ili potrošače da takođe uzmu učesća u doniranju. 

Prepoznajući ograničenja u dosadašnjem prikupljanju podataka, koji se do sada odnose isključivo na ono što je objavljeno u medijima u ovih sedam zemalja,  prijatno sam iznenadjen činjenicom da su one  iznosile više od 500,000 EUR tokom juna.  Važno je napomenuti da ovaj iznos ne obuhvata  značajan broj donacija u robi ili u uslugama koje su kompanije obezbedile, a čija monetarna vrednost nije objavljena u medijima. 

Osim toga, od 108 slučajeva korporativnog doniranja objavljenih u junu, svega 29 (27%) je  bilo izraženo i u novčanom iznosu, tako da sa sigurnošću možemo da pretpostavimo da  ćemo sa poboljšanjem izveštavanja u medijima o stvarnim iznosima  vezanim za korporativno doniranje  i sa proširenjem naših napora u prikupljanju podataka o doniranju, konačno videti i mnogo veće mesečne iznose vezane za korporativno doniranje.

Priložena tabela prikazuje broj slučajeva korporativnog doniranja, kao i broj članaka koji govore o ovim slučajevima. Interesantno je uočiti kontrast između Albanije, gde je svaki slučaj doniranja propratilo samo jedno glasilo, i  Makedonije gde se jedan slučaj doniranja u proseku pojavi u barem deset medijskih objava.

 

Neke od razlika među gore navedenim zemljama se mogu objasniti kako modalitetima doniranja o kojima se izveštava u svakoj od zemalja, tako i stepenom značaja koji mediji generalno  pridaju izveštavanju o filantropiji. Na primer, postoji značajan broj donacija u robi i uslugama među kompanijama iz Bosne, Crne Gore i Srbije bez evidentirane novčane vrednosti takvih donacija, koje rezultiraju nižom vrednošću korporativnog doniranja u odnosu na broj slučajeva. Ovo se najbolje vidi na primeru Crne Gore. 

Sledeće nedelje ćemo nastaviti  sa analizom svake od zemalja i ukazati na neke od “svetlih tačaka”  korporativnih donacija tokom juna.  Zato ostanite sa nama… 

About author

client-photo-1

Nathan Koeshall