Sa više od 1,000 zabeleženih slučajeva filantropskih davanja, Hrvatska je vodeća zemlja u regionu Zapadnog Balkana za 2013

Godišnji izveštaj o stanju filantropije u Hrvatskoj za 2013. godinu, koji je Katalist objavio danas, zabeležio je 1,036 slučajeva filantropskih davanja. Ovaj nivo filantropske aktivnosti, zajedno sa 25,2 miliona koji su bili donirani u ovim aktivnostima, stavlja Hrvatsku na vodeću poziciju u regionu Zapadnog Balkana. Neprofitne organizacije su bile primarni provodnik donacija prikupljenih od strane pojedinaca, kompanija i dijaspore, dok su pojedinci i porodice sekundarni kanal kroz koji su donacije bile usmeravane. Korporativno doniranje (kompanije, mala i srednja preduzeća i korporativne fondacije) čini skoro 40% od ukupne vrednosti davanja, dok pojedinci i grupe čine skoro 39%. Infografik koji sledi prikazuje kratak uvid u neke od dinamika u davanju u Hrvatskoj za 2013. godinu:

Infografik - Hrvatska - thumbnail

 

Pored infografika, izveštaj za 2013. godinu može biti preuzet u kompletnom formatu i u vidu brošure sa glavnim nalazima.

About author

client-photo-1

Nathan Koeshall