Razumevanje filantropije: Srbija

U toku narednih meseci objavljivaćemo izveštaje o filantropiji u regionu. Ovaj tekst će biti posvećen našem najnovijem izveštaju o filantropskoj sceni u Srbiji.

Posao koji mi radimo usmeren je na prikupljanje podataka o filantropskim davanjima u regionu, a naši godišnji izveštaji predstavljaju značajan resurs u razumevanju donatora, primalaca donacija i načina doniranja.

Sada, bez daljeg odlaganja, počnimo sa analizom podataka!

Zabeležili smo preko 3.000 podataka o filantropskim davanjima od različitih donatora, i ovaj tekst će vam dati jedan opšti uvid u to na šta se odnose ovi podaci.

Kao što smo već spomenuli u tekstu Catalyst Conversation:

Godišnji izveštaj o stanju filantropije u Srbiji za 2015. godinu. Ovaj izveštaj daje pregled trendova davanja u 2014. i 2015. godini i ukazuje na pozitivne trendove u razvoju filantropije u zemlji. Trendovi se ogledaju u povećanju davanja za opšte dobro, u iznosu donacija, broju akcija, broju partnerstava između korporativnog i civilnog sektora, i u programima strateškog davanja. (Za pregled rezultata istraživanja pogledajte Katalistov infografik i glavne nalaze o filantropiji u Srbiji za 2015. godinu).

Sve u svemu, ističu se tri važna trenda u izveštaju. Prvi je da je dato neverovatnih 22 miliona evra u različite filantropske svrhe 2014-2015. Zabeleženo je 268 donacija na mesečnom nivou u 2015, dok je u 2014. taj broj iznosio 154. Treće, svaki građanin je u proseku donirao 3,14 EUR u 2015. godini, u odnosu na 2,59 EUR u 2014.

Kada malo dublje zađemo u podatke o tome ko su donatori, primećujemo da su dominantna masovna davanja (kada velika grupa pojedinaca koji ne mogu biti identifikovani donira, npr. u kampanjama ili slično) u 41,7 % slučajeva. Korporativni sektor je na drugom mestu sa 26,8%, a na trećem mestu su pojedinci sa 19,3%.

Međutim, kao što primećujemo u našem izveštaju, donirana suma se malo razlikuje. Od doniranih 22 miliona evra, korporativni sektor donirao je 51,6% sredstava, pojedinci su dali 16,4%, a masovnim davanjima donirano je 15,2% od ukupne sume.

Krajnji aspekt izveštaja na koji bih hteo da vam skrenem pažnju su područja ili teme doniranja. Četiri najpopularnije su (na uzorku od 78,1% od svih zabeleženih donacija) zdravstvo sa 32,6%, podrška marginalizovanim grupama sa 24,3%, smanjenje siromaštva sa 13,6% i obrazovanje sa 7,6% svih filantropskih davanja. Treba napomenuti da, dok su marginalizovane grupe ostale na istom nivou, došlo je do pada kod zdravstva i smanjenja siromaštva, a do porasta u davanju za obrazovanje.

Pozivam vas da i sami pogledate izveštaj koji pruža detaljniji pregled filantropske slike u Srbiji. Istraživanje dokazuje da je filantropija ne samo prisutna u Srbiji, već da uveliko hvata zalet.

Da ponovim, u narednim mesecima izbacivaćemo još izveštaja o slici filantropije u drugim zemljama na Balkanu, tako da vas pozivam da pratite našu veb stranicu, i naravno, blog gde ćemo nastaviti da objavljujemo priče i istraživanja o filantropiji u regionu.

Kao i uvek, ako imate priče o filantropiji koje želite da podelite, ne oklevajte da mi pošaljete mejl ili ostavite u komentaru!

About author

client-photo-1

Alex Cooper