Sve je moguće, samo budite uporni!

Prošle nedelje pročitala sam neverovatnu priču o velikoj zajedničkoj filantropskoj inicijativi na Kosovu koja je sakupila više od četirsto hiljada evra za otprilike dva i po sata. Za mene je to primer kako ljudi iz različitih sektora mogu da rade zajedno i postignu velike stvari. Dobrotvorni događaj za prikupljanje priloga organizovan je za nevladinu organizaciju Majka Tereza iz Nemačke. Prihod je trebalo da obezbedi potrebno medicinsko lečenje za bolesnu decu na Kosovu. Događaj su činili tradicionalna svečana večera i istovremeni televizijski prenos dešavanja na RTK, koja je tražila donacije putem SMS-a. Događaj su u potpunosti podržali medijski partneri. 

Ključni element je da su se svi zabavljali i osećali dobro zato što daju. I to je suština – možemo da budemo dobri u promovisanju filantropije jedino ako verujemo u proces i ako verujemo da je sve moguće.

Mediji su važni za promovisanje bilo čega – proizvoda, davanja, projekata, usluga… Mediji postavljaju standard određujući da li je nešto dobro ili loše, da li je projekat uspešan ili ne, da li neku hranu doživljavamo kao zdravu ili ne… Mediji su važan partner sviju nas, u boljem obavljanju posla, u promovisanju koncepta davanja ili čak učenju ljudi šta filantropija zapravo znači.

Ali u isto vreme, neprofitni sektor može, a i trebalo bi, da odigra važnu ulogu u vođenju medija prilikom promovisanja filantropskih vrednosti, da promoviše promenu, kako društvenu tako i ličnu, i vodi društvo u pravcu u kojem je davati bolje nego primati. Nadajmo se da će se, nakon nekoliko godina interakcije između neprofitnog sektora i medija, a u vezi sa filantropijom, razviti snažno partnerstvo i da će mediji takođe izveštavati i o pričama punim “brokolija”. 

Da se vratim na sopstveno iskustvo: saradnja sa medijima je posao, morate da budete spremni da pregovarate i prodajete, i da im date najbolji deo projekta. Nikada ne odustajte. I njima su takođe potrebne priče kojima će se baviti. Napravite i bolje predstavite priču i pokažite im zašto im ona može biti od koristi. Mi u Fondaciji Ana i Vlade Divac smo nedavno pokrenuli ono što smatramo idealnim projektom za medije.   

Projekat Stvarno Važno promoviše zajedničke vrednosti mladih u Srbiji, životne vrednosti koje mladi ljudi danas smatraju zaista važnim. Poznate javne ličnosti su rado pristale da volonterski učestvuju kao promoteri kampanje, bile su spremne da govore, da predstave svoje vrednosti i budu deo kampanje/televizijskih emisija/radijskih reklama.

Ali posao nije bio lak. U razdoblju od tri meseca, održali smo najmanje pedeset-šezdeset sastanaka sa različitim predstavnicima medija, okrenuli na stotine telefonskih brojeva i poslali na stotine elektronskih poruka. Započeli smo razgovore sa mogućim medijskim partnerima, i upoznavajući ih, proučavali šta bi mogli da budu njihovi mogući interesi u smislu promocije naše inicijative i njihovog angažovanja. Ako bismo dobili odgovor NE na naše definisane zahteve za besplatne usluge u nekoj medijskoj kući, vratili bismo se sa drugačijim predlozima, nudeći im druge mogućnosti za doniranje njihovih usluga.   

Rezultati su, do sada, bili neverovatni. U periodu od dva meseca, učvrstili smo saradnju sa svim nacionalnim televizijskim stanicama u Srbiji, sa najvećim brojem nacionalnih dnevnih listova i brojnim radio-stanicama. U okviru budžeta od četiri hiljade američkih dolara, odštampano je i postavljeno više od šest stotina bilborda (velikih i malih) širom Srbije i napravljena je televizijska reklama. Više od sto hiljada američkih dolara donirano je kroz besplatne usluge kao rezultat naše upornosti da uključimo svaki medij koji je pokazao interesovanje. Bilo je vredno truda, a kampanja– promocija pozitivnih vrednosti koje dele mladi u Srbiji – je tek počela. MI se ne slažemo sa idejom da je samo loša vest – dobra vest u Srbiji.

Sve je moguće, samo budite uporni.

Ana Koeshall je izvršna direktorka u Fondaciji Ana i Vlade Divac. Više o Fondaciji Divac Ana i Vlade Divac možete naći na: www.fondacijadivac.org

About author

client-photo-1

Ana Koeshall