Deset predviđanja za filantropiju na Balkanu u 2012

Prošle nedelje, kolega iz Londona mi je poslao članak Džona Harvija iz Saveta fondacija (The Council on Foundations) pod naslovom Deset glavnih predviđanja za svetsku filantropiju u 2012 (http://www.cofinteract.org/rephilanthropy/?p=3748). Članak pruža uvid u gledišta vodećih članova The Council on Foundations na temu razvoja filantropije u 2012.  

Usledilo je besomučno slanje i-mejlova kolegama iz BiH, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Zahvaljujući poznatoj balkanskoj solidarnosti, moje kolege su – usred grozničavih aktivnosti pred kraj godine i izuzetno kratkog roka (još jedna balkanska specijalnost) – uspele da pronađu vreme i energiju da promisle i napišu predviđanja o filantropiji u 2012 i nadalje, kada su pitanju njihove zemlje i region: 

  • Globalni filantropski akteri (strani donatori) će nastaviti da napuštaju Balkan što će imati za posledicu postojan i stalan pad stranih donacija. Preostali strani donatori će tražiti druga rešenja, delotvornije načine za finansiranje u regionu, okrenuće se lokalnim donatorskim organizacijama sposobnim za regranting kako bi smanjenjem operativnih troškova nadoknadili manje dostupnih fondova.
  • Smanjenje finansiranja podstaći će OCD i fondacije da postanu kreativnije i inovativnije u promovisanju filantropije, prikupljanju novca iz lokalnih resursa, korišćenju novih mehanizama i alata kao i boljem uklapanju potencijalnih donatora sa svojim programima.
  • Opšti razvoj i poboljšanje pravnog i finansijskog okvira za filantropiju (poreske olakšice kao podsticaj za davanje, posebni pravni okvir za fondacije, itd.), koji su već započeti u nekim zemljama, nastaviće se i proširiće se Balkanom.
  • Razviće se novi mehanizmi i alati koji će olakšati davanje. Opšte povećanje transakcija na internetu povećaće tzv. internet filantropiju (davanje putem interneta); razviće se i drugi alati i mehanizmi uključujući davanje od plata zaposlenih i trajne naloge za davanje. Pojačaće se promocija “crowdsourcing” i “crowdfunding” mehanizama[1]. 
  • Porašće izdvajanje novca za specifične teme, sa dve posebno razvijene oblasti – socijalno/humanitarno finansiranje i podrška ekonomskim aktivnostima, preduzetništvu i zapošljavanju.
  • Smanjiće se sume korporativnog davanja – barem u bliskoj budućnosti. Umesto toga, kompanije će kreirati strategije fokusirajući se na određene grupe i probleme i povećaće ne-finansijsku podršku: donirajući proizvode, usluge i jačajući volonterske aktivnosti svojih zaposlenih. 
  • u naporima da se na zahteve zajednica odgovori efikasnije i strateški, partnerstva će postati uobičajenija  – između kompanija i neprofitnih organizacija, kompanija i institucija ili između sva tri sektora.
  • Razviće se individualna filantropija; sa razvojem alatki za doniranje putem interneta prosečnom građaninu će biti lakše da da novac. Kao rezultat, građani će postati više uključeni u filantropiju.
  • Povećanje individualne filantropije povećaće standarde i zahteve primaocima sredstava da budu transparentniji i odgovorni.   
  • Regionalne inicijative će postati aktivnije: mreža SIGN[2] doprineće razvoju filantropije na Balkanu dok će drugi regionalni učesnici (npr. kompanije) tražiti podršku prilikom rešavanja problema na regionalnom nivou.

Kakva su vaša predviđanja?

Veliko hvala svim kolegama i prijateljima na Balkanu: Zoranu, Vesni, Aidi i Jasni iz BiH; Branku i Dragu iz Hrvatske; Niti i Nazimu sa Kosova; Zoranu, Zoranu &Zoranu, Branku, Brankici, Irini iz Makedonije; Maji i Antu iz Crne Gore; Andrei i Miji iz Srbije.


[1] crowdsorcing i crowdfunding – kada ljudi udruže svoje resurse najčešće putem interneta kako bi podržali određenu ideju, inicijativu, organizaciju, projekat.

[2] SIGN – regionalna mreža lokalnih fondacija na Balkanu

About author

client-photo-1

Aleksandra Vesic