Mreža za finansiranje – dajte novac i zabavljajte se!

Lisa K. 100! Rosalinda A. 250! Fred M. 500!…

… i za samo pola sata, u jedinstvenom krugu davalaca pod nazivom Mreža za finansiranje (The Funding Network – TFN) prikupljeno je više od pedeset hiljada funti za pet projekata. Za TFN sam prvi put čula od kolege iz Londona; koleginica mi je o njima pisala završavajući poruku sa: U suštini, mislim da je TFN sjajan! U više navrata, ljudi koje sam sretala, a bili su uključeni u TFN, govorili su mi – TFN je tako zabavna!

Pa, šta je tačno ta sjajna i zabavna mreža – TFN? Opisan je kao ‘tržište za donatore i dobrotvorne (neprofitne) organizacije, kao prvi javni, otvoreni krug davalaca u Velikoj Britaniji, i kao Zmajevo gnezdo[1] za dobrotvorne organizacije’, TFN ’omogućava pojedincima da se udruže i prikupe novac za projekte koji vode društvenim promenama’. I to sa izuzetnim rezultatima: od 2002, TFN je prikupio više od četiri miliona funti za širok dijapazon različitih ciljeva i više od četiristo pedeset lokalnih, nacionalnih i internacionalnih projekata.  

Zamisao koja stoji iza toga je – kao što su sve jednostavne zamisli – izvanredna:

TFN je organizacija sa članstvom, registrovana u Velikoj Britaniji kao dobrotvorna organizacija, čija je jedina svrha postojanja da olakša ljudima davanje novca za društvene promene. Svako ko je voljan da priloži novac za projekte koji menjaju stvari može da postane član plaćanjem godišnje članarine – pojedinci, parovi, porodice i kompanije. Kao članovi, svi se pozivaju da učestvuju u aktivnostima TFN-a; svi su potencijalni donatori.

TFN preko svojih članova pronalazi projekte koje će da podrži. Drugim rečima, dobrotvorna organizacija može podneti projekat TFN-u isključivo ako ga je predložio član (sponzor). Međutim, nominacije su samo prvi korak: predložene projekte pregledaju članovi izbornog odbora (čine ga između četiri i šest članova TFN-a) kako bi izabrale one koji će imati priiku da predstave svoje projekte. Organizacije/projekti biraju se na osnovu jednostavnih kriterijuma koji se tiču kvaliteta projekta (npr. ideja projekta, kapaciteti dobrotvorne organizacije, rezultati i dugoročne promene ) ali podjednako važno – i prema sposobnosti predstavnika organizacije da jasno i ubedljivo iznesu svoj cilj pred publikom. Na ovaj način TFN bira primaoce.  

Donatori i primaoci se sastaju na događaju/aukciji. Aukcija – tro ili četvorosatno okupljanje – pruža mogućnost predstavnicima odabranih organizacija/projekata da predstave svoje zamisli, a članovima TFN-a da doniraju novac za projekat/projekte za koje misle da zaslužuju njihovu podršku.  U toku godine, organizuje se oko šest ovakvih događaja. Godinu dana posle prikupljanja novca, finansirane organizacije će se vratiti u TFN sa izveštajem o tome kako je primljeni novac utrošen.

Aukcija sa početka priče odigrala se prošle nedelje. Za ovu priliku odabrano je pet organizacija. Svaka je imala po jednog predstavnika; svaki predstavnik/ca imali su tačno šest minuta da nam ispriča šta i zbog čega će nešto raditi, kako će to raditi, kakvu promenu će to doneti i koliko novca im je potrebno (ciljani iznos za to veče – obično ne više od pet hiljada funti po organizaciji). Nakon svakog predstavljanja, otprilike sto pedeset članova TFN-a i njihovi gosti, imali su tačno šest minuta da postave bilo koje pitanje koje im padne na pamet, a u vezi sa organizacijom/projektom. I to je bilo to – posle tih dvanaest minuta, red je na sledeću organizaciju. Mogu da zamislim kako sada mislite da dvanaest minuta nikako ne mogu da budu dovoljni za razumevanje ideje ili donošenje odluke o davanju novca. I sama sam tako mislila, ali me je čekalo iznenađenje – posle dvanaest minuta bila sam sigurna da mogu da donesem pravu odluku o svakom pojedinačnom projektu čije sam predstavnike/ce čula.

Glavni deo večeri je, međutim, aukcija nakon završetka svih prezentacija. Predstavnici organizacija napuštaju prostoriju i nadmetanje počinje! I kao što svi kažu – zabavno je!!! Počinje polako i sponzor projekta (TFN član koji je predložio organizaciju) uvek “uskače” sa prvom donacijom. Zatim se javljaju drugi članovi. Sa svakim novim davanjem, grafikon na velikom ekranu je rastao pokazujući koliko je novca dato i koliko je još potrebno da bi se ispunio cilj. Uzbuđenje je raslo dok su prostorijom odjekivala imena i brojke, a vodtelj/aukcionar nas je podsticao. Donacije su se uvećavale, ljudi su počeli da glasnije viču i brže… U jednom trenutku neko je postavio izazov rekavši: Dodaću hiljadu funti na sledećih hiljadu prikupljenih!  i svi su počeli da dodaju po sto funti, pokušavajući da odgovore na izazov. Do kraja večeri, prosto sam sedela na rukama kako bih samu sebe sprečila da dam novac koji nemam :). Svi su hteli da TFN još jednom uspe: ne samo da prikupe željenu sumu, nego da je premaše. To se ovog puta i dogodilo – a, kao što su mi rekli – događa se svaki put!

Zašto?

Kao što kažu u TFN-u: “Davanje novca je jedna od nekoliko značajnih aktivnosti koje radimo sami. Radimo zajedno, jedemo i igramo zajedno, no najčešće dajemo sami. To je takođe aktivnost za koju često osećamo da je važna i zbunjujuća: važna zato što razumumemo potrebu, zbunjujuća zato što ne znamo odakle da počnemo, šta da podržimo od pregršt mogućnosti.”

TFN omogućava ljudima koji dele slične vrednosti da nauče o zajedničkom davanju i da osete da su doprineli nečemu bez obzira na visinu datog iznosa. I, iskreno, potvrđuje da ljudi hoće da se zabavljaju, čak i kada čine dobro!

Dakle, da li bi to bilo moguće na Balkanu? Možda, u početku, sa manjim iznosima i manje ljudi – ali verujem da je ostvarljivo! A, vi?

Iskrena zahvalnost Judžin, Kler, Fredu, Dženi, Karen i ostalima koji su sa mnom podelili svoja iskustva sa TFN-om! Više informacija o TFN-u možete naći na: http://www.thefundingnetwork.org.uk/ ili možete pisati na philanthropyposts@gmail.com

 


[1] televizijski rijaliti program u kojem su se takmičari nadmetali u uspešnom preduzetništvu

About author

client-photo-1

Aleksandra Vesic