Filantropija u regionu: predstavljamo Republiku Kosovo

Kosovo ima dobro utemeljenu istoriju filantropskog rada. Tokom godina, taj rad se na razne načine menjao, ali je suština, poboljšavanje života drugima, ostala nedirnuta. Solidarnost i toplina koje Kosovska zajednica ima za bližnje, deo su njene prošlosti, a nastaviće se i u budućnosti. Ova velikodušnost jasno je pokazana tokom skorašnjih izuzetno hladnih zimskih dana u Evropi. Tokom tih snežnih dana, bili smo svedoci mobilisanja pojedinaca i kompanija u nastojanju da raščiste sneg, otvore puteve i pomognu onima u nevolji. Iako je to posao vlasti, svi smo se ponašali kao da je i naš posao.   

Filantropija na Kosovu danas uključuje kako lokalno stanovništvo, tako i dijasporu. Dobar primer filantropije na Kosovu je dala neprofitna organizacija Majka Tereza, iz Nemačke. Uspeli su da, za veče, prikupe preko četiri stotine hiljada evra za humanitarni projekat na Kosovu, a donacije su prikupljane jednostavnim telefonskim pozivima darežljivih pojedinaca.

Forum za civilne inicijative (FIQ) se, od 2009, fokusirao na isticanje, nagrađivanje i stvaranje društvene svesti o važnosti filantropije na Kosovu. Kako bismo doprineli prepoznavanju kompanija i pojedinaca i podigli svest o filantropiji kao Forum za civilne inicijative ustanovili smo nagradu FIDES, nagradu za filantropiju. Četiri kompanije koje rade na Kosovu nagrađene su u decembru 2011.   

Kao što je rekao Dejvid Rokfeler :“Filantropija nije samo održavanje nepromenjenog stanja niti ispunjavanje osnovnih socijalnih potreba koje su ranije bile nadležnost javnog sektora, filantropija je usmerena i na osnovne inovacije koje menjaju društvo” govoreći o tome da mi, kao neprofitne organizacije, treba da učinimo više kako bismo kanalisali sopstveni potencijal da istinski transformišemo društvo, a ne samo da ispunimo osnovne potrebe onih kojima je pomoć potrebna.    

Radeći sa kompanijama utvrdili smo da veličina kompanije određuje da li ona ima strategiju za filantropska davanja ili ne. Obično, veće kompanije kao što su banke i telekomunikaciona preduzeća nemaju samo operativni plan već i posebne fondove namenjene filantropskim aktivnostima. Njihove donacije su mahom namenjene za različite društvene ciljeve kao što su sport, kultura, životna sredina i medicinska nega za pojedince, dok su obrazovanje, infrastruktura i ostale važne kategorije razvoja, zapostavljeni.      

Uprkos dobroj tradiciji i kontinuiranom radu u filantropiji, Forum za civilne inicijative je na Kosovu identifikovao i neke izazove u ovom polju. Kompanije ne daju koliko bi mogle, a individualna filantropija još nije razvijena u potpunosti. Smatramo da je to posledica finansijske krize, niskog socio-ekonomskog razvoja zemlje i preovlađujućeg siromaštva. Na ove izazove jepotrebno odgovoriti ne samo sa dobro osmišljenom kampanjom koja bi podgla svest o davanju, već i ciljanjem ka drugim grupacijama potencijalnih davaoca, kao na primer, Kosovarima iz dijaspore.   

Forum za civilne inicijative smatra da pored pojedinačnih i korporativnih donatora, država Kosovo može da pomogne u stimulisanju filantropskog rada. Parlament Kosova 2008 izglasao je Zakon o porezu na dobit preduzeća; zakon prepoznaje korporativne donacije. Prema ovom zakonu, kompanije – za poreske olakšice – mogu da prijave maksimalno pet procenata bruto dobiti (dobiti pre oduzimanja rashoda) Međutim, zakon kaže da samo državne institucije i mali broj organizacija, koje finansira država, mogu da imaju koristi od toga. Forum za civilne inicijative ovo vidi kao problem i traži da se donese dodatni zakon koji će omogućiti poreske olakšice svim pojedinačnim donatorima. Čvrsto verujemo da će se donošenjem zakona o sponzorisanju i doniranju, ili zakona o filantropiji, znatno povećati pojedinačne i korporativne donacije čime bi se otvorila mogućnost za ostvarivanje većih projekata koji bi bili od koristi građanima Kosova.   

Mekshide Spahija je izvršni direktor Foruma za civilne inicijative (FCI). Više o FCI možete naći na: http://www.fiq-fci.org/.

About author

client-photo-1

Mexhide Spahija