Filantropija u regionu: predstavljamo Republiku Makedoniju

Januar je mesec kada Makedonci slave nekoliko religijskih praznika (Pravoslavni Božić, Bogojavljanje, itd.) i rođendan Tošeta Proeskog – poznatog pevača koji je tragično izgubio život u oktobru 2007, u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj. Ovog dvadeset petog januara, na dan njegovog trideset prvog rođendana, organizovano je nekoliko događaja za prikupljanje sredstava kako bi se obeležilo sećanje na ovog velikog mladog čoveka koji je na Balkanu poznat ne samo kao pevač nego i kao osoba koja je dala ideju i organizovala mnogo humanitarnih i filantropskih aktivnosti. Tošetov poslednji koncert, organizovan nekoliko dana pre njegove smrti bio je humanitarnog karaktera – uspeo je da skupi više od sto hiljada američkih dolara za obnovu osnovnih škola u Makedoniji. Na prvoj organizovanoj dodeli Nagrade za filantropiju u Makedoniji za 2007 godinu, žiri je odlučio da mu dodeli Nagradu za doživotni doprinos razvoju filantropije u Republici Makedoniji. U ovom trenutku Fondacija Toše Proeski koju je osnovala njegova porodica, nastavlja da čuva uspomenu na plemenitu ličnost i karakter Tošeta Proeskog, kao i da pruža podršku u oblastima  muzike i dobročinstva.   

Toše je nadahnuo mnoge lokalne poznate ličnosti da započnu filantropske aktivnosti – u ovom trenutku postoji nekoliko fondacija i organizacija koje su osnovale slavne ličnosti (npr. Srce od Srce (Od srca srcu), Humano Srce za Site (Humano srce za sve)) koji organizuju događaje za prikupljanje sredstava (koncerti, teletoni, itd.). Sakuplja se pomoć za ljude kojima je to potrebno, posebno za veoma bolesnu decu koja moraju da se leče u inostranstvu.   

U mnogim državama poznate ličnosti uvek podržavaju humanitarna i filantropska događanja, a ovo je očigledno slučaj i u Makedoniji. Ali kakva je situacija u drugim oblastima društva u odnosu na razvoj filantropije u Makedoniji?

Prema Istraživanju o filantropiji[1] koja je u septembru 2006 sproveo Centar za institucionalni razvoj, u Republici Makedoniji postoji kultura davanja. Sedamdeset šest posto ispitanika podržava ideju o individualnom donatorstvu/filantropiji, a sedamdeset procenata ih je izjavilo da su dali prilog kako bi podržali potrebe zajednice. Većina ljudi daje drugima, ali relativno mali broj daje nevladinim organizacijama (samo sedam posto onih koji su već dali donaciju). Nevladine organizacije nikada nisu tražile donaciju od sedamdeset šest procenata ispitanika, a četrdeset devet procenata ispitanika kaže da bi bili spremni da daju donaciju nevladinoj organizaciji.  

Korporativna filantropija u Makedoniji je u porastu, mahom kao rezultat poreskih olakšica odobrenih Zakonom o donacijama i sponzorstvu iz 2006. Prema zvaničnim podacima iz 2010, dve hiljade četirsto osamdeset četiri kompanije su donirale i sponzorisale više od 8.164.632 evra, što je povećanje u odnosu na prošlu godinu (šesto pedeset šest kompanija doniralo je 6.900 00 evra u 2009). Najviše korporativnih donacija je u oblastima sporta, obrazovanja, zdravstva i kulure. Zanimljivo je da najviše donacija odlazi obrazovnim, zdravstvenim i kulturnim državnim institucijama, dok nevladine organizacije često nisu prepoznate kao mogući primaoci donacija (manje od 10% donacija).

Postojanje nekoliko korporativnih fondacija u Makedoniji (Fondacija T-mobil za Makedoniju, Fondacija Apolonija (hotel Apolonija), Fondacija Trajče Mukaetov (Alkaloid)) kao i kompanijskih fondova (lanac supermarketa “Tinex” osnovao je kompanijski fond Tinex koji na godišnjem nivou donira sedamdeset hiljada evra Centru za institucionalni razvoj pokrivajući oblasti društvenih, obrazovnih, zdravstvenih, kulturnih potreba, kao i potreba zajednice) takođe utiče pozitivno na razvoj korporativne filantropije u Makedoniji. Trebalo bi reći da je nekoliko kompanija razvilo i primenilo dosledne strategije korporativne društvene odgovornosti  (ONE (operator mobilne telefonije), EVN (elektrodistribucija), nekoliko banaka (Komercijalna Banka, TTK Banka, itd) obezbedivši stratešku podršku u rešavanju društvenih problema lokalnih zajednica. U 2010, osnovan je Forum poslovnih lidera Makedonije, kao mreža kompanija koja neguje principe korporativne društvene odgovornosti u svom radu.  

Nivo individualne filantropije u Makedoniji još uvek nije na odgovarajućem nivou, a kao najčešći korišćeni metod su donacije preko tekstualnih poruka i telefonskih poziva, kada se daje otprilike dva evra. Prema Zakonu o donacijama i sponzorstvu, svaki pojedinac koji da donaciju može dobiti smanjenje poreza do 20% na porez na lični dohodak, ne više od dvadeset četiri hiljade denara (približno četirsto evra) na godišnjem nivou. U ovom trenutku samo pojedinci koji ima dodatni prihod (osim plate) mogu da koriste ovu mogućnost (oko sto devedeset hiljada pojedinaca prema izveštaju Uprave javnih prihoda iz 2011), ali nažalost doprinosi pojedinaca su zanemarljivi. Složena procedura Zakona o donacijama, nedovoljna obaveštenost šire javnosti kao i činjenica da nema mnogo angažovanja (pogotovu od strane NVO-a) oko traženja podrške, ključni su razlozi za tako nizak nivo individualnih donacija.

Što se tiče infrastrukture za razvoj filantropije ima još prostora koji bi trebalo popuniti odgovarajućim akcijama. U prvom delu 2012 godine, biće pokrenut internet portal www.donate.org.mk, koji će svim organizacijama i institucijama za prikupljanje sredstava dati mogućnost da predstave svoje potrebe i lokalne podsticaje, kao i da obezbede mogućnost za doniranje putem interneta. Postoji inicijativa za osnivanje Mreže lokalnih organizacija za prikupljanje sredstava u Makedoniji, koja bi okupljala tridesetak lokalnih NVO, omogućivši im da podele, nauče i lobiraju za bolje zakonsko okruženje. Na kraju, ali ne manje važno, očekuje se da ćemo ove godine uspeti da promenimo Zakon o donacijama, što je započeto 2011, sa ciljem da se olakša zakonski postupak.

Počevši od februara, Centar za institucionalni razvoj organizovaće prvu medijsku kampanju za razvoj filantropije koju će podržati svi državni mediji, kako bi se obavestili građani o mogućnostima koje im obezbeđuje Zakon o donacijama i da nadahne više ljudi da doniraju. Mora se reći da makedonski mediji igraju značajnu ulogu u promociji filantropskih aktivnosti koje organizuju različite grupe i organizacije. U svetlu promocije filantropije,  Centar za institucionalni razvoj će u maju 2012 proslaviti pet godina na Godišnjim nagradama za filantropiju i kompanijsku društvenu odgovornost – događaj koji će napraviti pregled svih pojedinaca, kompanija, NVO-a, institucija koji su doprineli razvoju filantropije u Makedoniji od 2007.  

Zoran Stojkovski je izvršni direktor u Centru za institucionalni razvoj CIRa) jednoj od prvih organizacija u Makedoniji koja je razvoj filantropije imala kao jedan od tri strateška cilja. Više o tome na: http://www.cira.org.mk.

 

[1] Originalnog naziva “Istraživanje filantropije u Republici Makedoniji” rađeno je kao deo projekta jačanja civilnog društva USAID-a, (CSSP) koji je sproveo Centar za institucionalni razvoj (CIRa)

About author

client-photo-1

Zoran Stojkovski