U glavama donatora (deo IV): portret donatora – Ladislav Kosar

Već neko vreme pratim Philanthropy Posts i ono što me istinski zanima su članci o novim donatorima u našem regionu. To su uspešni ljudi koju su se obogatili i odlučili da deo zarađenog novca ulože u filantropiju. Naravno, nije svako Bil Gejts, ali mi je drago što mogu da kažem da čak i u Slovačkoj čujemo sve više priča o ljudima koji se od poslovne okreću ka socijalnoj sferi i opštoj dobrobiti. Želela bih da sa vama podelim neke od njihovih priča.

Priča koja sledi je o veoma veštom i stručnom poslovnom čoveku, koji je pronašao zadovoljstvo i sreću pomažući deci iz domova za nezbrinutu decu. Verujem da ovaj primer može, takođe, da bude nadahnuće za nove donatore iz Centralne Evrope. 

Ladislav Kosar diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Komenijus. Njegove studije u Holandiji, Mađarskoj i Americi mahom su bile usredsređene na međunarodno pravo, intelektualnu svojinu i tržišta kapitala. Studirao je pravo i političke nauke kao dodatak studijama odnosa u javnom i privatnom sektoru na Harvardu. Tokom rada u Nemačkoj banci u Londonu, Frankfurtu i Tokiju specijalizovao se za preuzimanje preduzeća, procenu imovine i investiciono bankarstvo. Kratko nakon povratka u Slovačku 2004 osnovao je kompaniju VENVIVIS koja se bavi investiranjem udruženog kapitala u inovativne kompanije u Silicijumskoj dolini i Slovačkoj. U 2006 osnovao je udruženje građana Provida, a 2010 i fondaciju.     

November 6, 2012

Inside the Minds of Donors: Portrait of a Donor – Ladislav Kossar

I have been following the Philanthropy Posts for some time and what really interests me are the articles about the „new donors“ in our region. New donors are successful people who made their fortunes and decided to focus and invest part of it in the philanthropy. Of course, there are not that many Bill Gates around but I am glad to say that even in Slovakia we hear more and more stories about the people who switched their attention from the businesses to the social realm and public benefit. I would like to share some of their stories with you.

This story is about a highly business skilled and oriented guy who has found his happiness in helping children from foster homes. I believe that his example could be an inspiration for new donors in Central Europe, too.

April 19, 2012